Võõrkeelte oskuse kirjelduste parendamine kutsestandardites

Projekti eesmärk on täpsustada nõudeid kutsestandardites nii, et need kirjeldaksid võõrkeelte oskuse vajadust konkreetsete kutsealade esindajate igapäevatöös.

Projekti tulemusena sõnastatakse võõrkeelte oskuse kirjeldused, mis saavad sisuliseks abivahendiks nii õpetajatele kui õppijatele. Lisaks võiks täpsemad kirjeldused aidata integreerida võõrkeelte oskuse hindamist kutseeksamitesse. 

Projekti tulemused: